terminal V-T/N500

Szczegółowy opis techniczny terminala, jego podstawowych funkcji oraz podział na modele.

ramka_dol

 V-T500.pdf

Copyright 2010 © All rights reserved. ZIBI S.A., ul. Wirażowa 119, 02-145 Warszawa.

Infolinia: 0801 120 110, tel.: (+48 22) 32 89 111, fax: (+48 22) 32 89 112