Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU WWW.TERMINALE-MOBILNE.PL

 

 1. Niniejsza polityka prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”) określa zasady korzystania z serwisu internetowego www.terminale-mobilne.pl (dalej: „Serwis”) oraz informuje o sposobach ochrony prywatności danych osobowych użytkowników Serwisu (dalej: „Użytkownicy”).
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest ZIBI S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie w XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292790, NIP 5222863721, REGON 141113976, o kapitale zakładowym 38.432.044,00 PLN, w pełni wpłaconym (dalej: „Administrator”).
 3. Informacje o Użytkownikach Serwisu pozyskiwane są w następujący sposób: 1) poprzez informacje wprowadzone dobrowolnie przez Użytkowników; 2) poprzez tzw. pliki cookies; 3) poprzez gromadzenie logów serwera przez operatora hostingowego, wyłącznie dla celów administrowania serwerem.
 4. Administrator przetwarza tylko niezbędne dane Użytkowników. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, aczkolwiek ich niepodanie uniemożliwia korzystanie z funkcjonalności Serwisu.
  a. W celu skorzystania przez Użytkownika z usługi NEWSLETTER, przetwarzane są następujące dane: adres e-mail Użytkownika
  b. W celu skorzystania przez Użytkownika z usługi CALLBACK, przetwarzane są następujące dane: numer telefonu Użytkownika
  c. W celu skorzystania przez Użytkownika z usługi MODUŁ RMA, przetwarzane są następujące dane: imię, nazwisko, nazwa podmiotu, numer NIP, imię, nazwisko oraz numer telefonu i adres e-mail osoby kontaktowej.
  d. W celu skorzystania przez Użytkownika z obsługi LIVECHAT, przetwarzane są następujące dane: nazwa użytkownika, adres e-mail użytkownika.
 5. Użytkownik ma możliwość kontaktowania się z Administratorem w celu uzyskania informacji o treści przekazanych danych osobowych, ich aktualizowania lub poprawiania, odwołania zgody na przetwarzanie , a także żądania usunięcia swoich danych osobowych, przy czym w takim przypadku może się to wiązać z utratą możliwości korzystania z funkcjonalności Serwisu.
 6. Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane innym podmiotom w celu realizacji oferowanych usług.
 7. We wszystkich przypadkach Administrator zapewnia bezpieczeństwo przetwarzanych danych Użytkowników Serwisu. Administrator wywiązuje się z obowiązków w tym zakresie, wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Administrator stosuje wymagane środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, zmianą, utratą, zniszczeniem bądź przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów.
 8. Serwis korzysta także z tzw. ciasteczek (plików cookies). Są to pliki zawierające dane informatyczne, zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ciasteczka pozwalają na tworzenie statystyk dotyczących korzystania z Serwisu, które wykorzystywane są następnie do jego ulepszania. Ponadto, umożliwiają podtrzymanie sesji logowania w Serwisie, jak również jego optymalizację i indywidualizację.
 9. Użytkownik – konfigurując w odpowiedni sposób ustawienia wykorzystywanie przeglądarki internetowej – może w każdym momencie zrezygnować z ciasteczek.
 10. Administrator posiada pełnię praw autorskich do niniejszej Polityki Prywatności. Jakiekolwiek wykorzystywanie jej całości bądź fragmentów w celach komercyjnych jest niedozwolone.
 11. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności. Każdorazowa zmiana wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej opublikowania w Serwisie.