regulamin

 

Regulamin świadczenia usługi „Newsletter- Terminale Mobilne Casio”

 

1.     Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usługi „Newsletter- Terminale Mobilne Casio” (dalej: „Usługa”)

2.     Wydawcą Newslettera jest ZIBI S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Zibi”), właściciel i administrator serwisu terminalemobilne.pl (dalej: „Serwis”)

3.     W ramach Usługi Zibi wysyła cyklicznie na adres poczty elektronicznej podany przez użytkownika Serwisu materiały reklamowe oraz informacje prasowe
        w formie elektronicznej (dalej: „Newsletter”),

4.     Usługa jest bezpłatna i dostępna dla wszystkich zainteresowanych użytkowników Serwisu. Jedynym warunkiem korzystania z Usługi jest posiadanie przez
        użytkownika aktywnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

5.     W celu zamówienia Usługi, użytkownik Serwisu:

a.     Wypełnia odpowiedni formularz dostępny na stronie www.terminale-mobilne.pl, podając adres poczty elektronicznej, na który ma być wysyłany Newsletter;

b.     Akceptuje otrzymywanie od Zibi informacji promocyjnych w formie Newslettera;

c.      Aktywuje link zawarty w wiadomości e-mail wysyłanej automatycznie po wypełnieniu formularza na adres poczty elektronicznej podany przez użytkownika

6.     Brak aktywacji w ciągu 7 dni od otrzymania e-maila z linkiem aktywacyjnym powoduje wykasowanie informacji o zamówieniu z bazy.

7.     Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie odpowiedniego linku znajdującego się w każdym przesyłanym Newsletterze.

8.     Zibi zobowiązuje się do nie przetwarzania i nie przekazywania podanego przez użytkownika adresu e-mail osobom trzecim bez zgody użytkownika.
        Po rezygnacji z otrzymywania Newslettera adres e-mail użytkownika zostanie usunięty z bazy w ciągu 7 dni od rezygnacji.

Copyright 2010 © All rights reserved. ZIBI S.A., ul. Wirażowa 119, 02-145 Warszawa.

Infolinia: 0801 120 110, tel.: (+48 22) 32 89 111, fax: (+48 22) 32 89 112