Regulamin

REGULAMIN SERWISU WWW.TERMINALE-MOBILNE.PL

 

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania ze strony internetowej dostępnej pod adresem www.terminale-mobilne.pl (dalej: „Serwis”).
 2. Właścicielem oraz administratorem serwisu jest Grupa ZIBI S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie w XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292790, NIP 5222863721, REGON 141113976, o kapitale zakładowym 38.432.044,00 PLN, w pełni wpłaconym (dalej: „Administrator”).
 3. Dane kontaktowe Administratora: ZIBI S.A., ul. Wirażowa 119, 02-145 Warszawa, tel.502 076 020, e-mail: info@terminale-mobilne.pl.
 4. Przed skorzystaniem z Serwisu, osoba z niego korzystająca (dalej „Użytkownik”), powinna zapoznać się z Regulaminem. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz zobowiązaniem się do jego przestrzegania.
 5. Serwis jest stroną internetową o charakterze przede wszystkim informacyjnym, mającą na celu prezentację urządzeń mobilnych z oferty.
 6. Dodatkowo, serwis oferuje następujące usługi:
  a. NEWSLETTER – umożliwia otrzymywanie przez zainteresowanych Użytkowników, w sposób cykliczny, za pośrednictwem poczty elektronicznej, informacji oraz ofert od Administratora Serwisu. Każdy subskrybent może zrezygnować z otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny, znajdujący się w stopce każdego otrzymywanego newslettera.
  b. CALL PAGE – po podaniu przez Użytkownika numeru telefonu kontaktowego, pracownik Administratora skontaktuje się z Użytkownikiem w ciągu 20 sekund
  c. MODUŁ RMA – umożliwia logowanie się do serwisu za pośrednictwem którego można sprawdzać stan bieżących napraw urządzeń które są w serwisie, w tym celu należy podać nazwę, adres, dane kontaktowe osoby: imię, nazwisko i adres mailowy.
  d. MODUŁ LIVECHAT – umożliwia czat z administratorem strony, w tym celu należy podać nazwę.
 7. Prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych, do wszystkich materiałów oraz informacji zawartych w Serwisie, przysługują Administratorowi. Zakazane jest posługiwanie się bądź wykorzystywanie tych materiałów w celach komercyjnych bez uprzedniej zgody Administratora.
 8. Informacje przedstawione w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.
 9. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Każdorazowa zmiana wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej opublikowania w Serwisie.